עמי חמצני
כלכלן (MBA)

©2022 עמי חמצני. כל הזכויות שמורות.
אודיסאוס - הרצאות וקורסים

כתיבת תכנית עסקית

כאשר מתכוונים לבצע פעולה כמו הקמת עסק או פיתוח העסק הקיים, חשוב לבצע עבודת תכנון מעמיקה הנעשית במסגרת תכנית עסקית. גם כדי לקבל הלוואה, מענק או לגייס משקיע, נידרש, במרבית המקרים, להכין תוכנית עסקית הכוללת תחזית עסקית מפורטת.

תוכנית עסקית של כל עסק שונה, ומותאמת למודל העסקי והאסטרטגיה של העסק. תוכנית עסקית מכילה מספר פרקים מרכזיים כגון תאור הרעיון העסקי, תאור השוק, האסטרטגיה, תכנית כספית ועוד.

התכנית העסקית מגדירה באופן מדויק את מהות העסק, מטרותיו והסביבה בה הוא פועל, אולם מעל לכל משמעותה של התכנית העסקית היא להעניק הבנה מעמיקה לגבי הגורמים להצלחת העסק. תכנית עסקית מקיפה, הנעשית לפני הקמת עסק, מציגה את האפשרות להקמת עסק רווחי לאחר ניתוח ריאלי של כל ההחלטות והאלטרנטיבות.

עתידה של החברה תלוי במידה רבה בחשיבה ובתכנון העסקי שקדמו להקמתה.

חומרים לקורס כתיבת תכנית עיסקית

דילוג לתוכן