מגוון הרצאות

הרצאות בנושא כלכלה חקלאית, תורת קבלת ההחלטות, ניצול אופטימלי של משאבים, ייזום עסקים קטנים, מודלים פיננסיים ועוד. הרצאות אלו ניתנות מטעם משרד החוץ ומשרד החקלאות (cinadco), או מטעם מוסדות פרטיים דוגמת Galilee Institute , אוניברסיטת MTU בלגוס, ניגריה, UIR University בבייג'ינג, סין, ועוד. עמי חמצניamiham@gmail.com054-6622817