עמי חמצני
כלכלן (MBA)

©2022 עמי חמצני. כל הזכויות שמורות.
אודיסאוס - יעוץ עסקי ופיננסי

יועץ לכלכלה חקלאית מטעם משרד החקלאות 2

משרד החקלאות ופיתוח הכפר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה גיבשו תכנית סיוע לחקלאים שנועדה להעניק לחקלאים הקטנים והבינוניים כלים, הכשרות ותקציבים, שיעזרו להם להתמודד עם האתגרים בענף.
התכנית הממשלתית מיועדת לחקלאים בעלי נחלה או שטח חקלאי, הפועלים או מתכננים לפעול יחדיו כאגודה שיתופית או כחברה בע"מ או לצורך קיום פעילות עסקית משותפת (למשל שיווק ומיתוג, רכישת תשומות, גידול משותף וכו').

התכנית כוללת מערכי ייעוץ מקצועי בתחומים הבאים:

  • ייעוץ מקצועי בתחום ניהול עסקי יעיל ומתקדם, לדוגמה: ניהול פיננסי, שיווק ומכירות, יעוץ ארגוני, שיפור תהליכים, לוגיסטיקה, מחשוב, עמידה בתקנים, ייצוא ועוד.
  • ייעוץ מקצועי לפיתוח, התייעלות ויצירת יתרון תחרותי בתחום החקלאי, לדוגמה: מיכון חקלאי ואוטומציה, השקיה, דישון, הדברה, חקלאות וסביבה ועוד, בהנחיית מחוזות המשרד ושירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  •  ייעוץ לבחינת האפשרות להתארגנות של קבוצת חקלאים לפעילות משותפת והכנת תכנית להקמת ההתארגנות. כמו כן, כוללת התכנית הדרכות מקצועיות בתחומי ניהול עסקי בהנחה של 50% בתחומים כמו ניהול פיננסי, שיווק, תפעול, ייצוא ועוד.
דילוג לתוכן