עמי חמצני
כלכלן (MBA)

©2022 עמי חמצני. כל הזכויות שמורות.
אודיסאוס - הרצאות וקורסים

יסודות הבנקאות

נושאי הקורס:

  • הבנקאות הישראלית – תפקיד המתווכים הפיננסיים ובמבנה מערכת הבנקאות הישראלית, מידת התחרות בה ומיקומה בשוקי הכספים וההון.
  • תיאור פעילותם וביצועיהם של הבנקים המסחריים – הרכב מאזניהם, ניהול הנכסים וההתחייבויות, מרווחים פיננסיים וכו'.
  • ניתוח היבטים תפעוליים.
  • ניתוח ניהול הסיכונים הבנקאיים – סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות.
  • הלימות הון הבנקים תוך דיון בהנחיות באזל II.

חדשות רלוונטיות לקורס בנקאות:

חומרים לקורס:

דילוג לתוכן